หน้าแรก » ข่าวสารแจ้งประชุม » 32

ขอเชิญ ร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน.... จังหวัดระนอง-จังหวัดชุมพร

วันที่ 23/01/2013 เวลา 12:48:08 น.
ขอเชิญ ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์

ร่วมออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
จังหวัดระนอง-จังหวัดชุมพร


จังหวัดชุมพรที่ บ้านร้านตัดผม ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ

จังหวัดระนองที่ บ้านหินช้าง อำเภอเมือง

ผู้สนใจติดต่อได้ที่ คุณอัญชลี สุวรรณโร
ประชาสัมพันธ์  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
โทร.074-287567
E-mail : [email protected]
Thai-German Basic To Advance Implantology Course รุ่นที่ 10

งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

รับสมัครทันตแพทย์

Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 8 TG-BIC 8

Thai-German Dental Congress 2023

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์