หน้าแรก » ข่าวสารแจ้งประชุม » 27

เชิญร่วมงานสัมมนา\"เปิดสูตรสำเร็จ สร้างความมั่นคั่ง อย่างมืออาชีพ\" 13-6-2555

วันที่ 15/10/2012 เวลา 16:17:38 น.
เรียนเชิญทันตแพทย์และผู้สนใจทุกท่าน 
มาร่วมกันค้นหา สูตรสำเร็จการลงทุน เพื่อสร้างความมั่งคั่งกับทิสโก้ ในงานสัมมนา

"เปิดสูตรสำเร็จ สร้างความมั่นคั่ง อย่างมืออาชีพ"

วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555

เวลา 9.00 - 11.30 น.

ณ.ห้อง Auditorium ชั้น 21 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์