หน้าแรก » ข่าวสารแจ้งประชุม » 26

รับด่วน!การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้กล้องจุลทรรศน์ในงานรักษาคลองรากฟัน

วันที่ 15/10/2012 เวลา 16:16:56 น.
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้กล้องจุลทรรศน์ในงานรักษาคลองรากฟัน
ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะได้หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 9 หน่วย
สนใจติดต่อได้ที่ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ http://www.dentistry.go.th/news_detail.php?news_id=226

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์