หน้าแรก » ข่าวสารทั่วไป » 5-กำหนดการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่-ครั้งที่-2-2555

กำหนดการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2555

วันที่ 13/09/2013 เวลา 13:43:43 น.
จัดกิจกรรมทางการแพทย์และทันตกรรม
ครั้งที่ 2/2555


ณ. บ้านไร่คาวบอย กม.138 ถนนสระบุีรี-หล่มหลัก
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยไม่คิดค่าบริการหรือเสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ฟรี)

 
วันพฤหัสบดีที่  21  มิถุนายน 2555                             
 22.00 น.                คณะแพทย์ฯชุดจัดเตรียมสถานที่และตั้งเครื่องมือออกเดินทางโดยรถตู้โดยสาร       
 23.00 น.                รถบรรทุกหกล้อที่ใช้เป็นยานพาหนะขนอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ ออกเดินทาง

วันศุกร์ที่  22  มิถุนายน 2555
02.30  น.                คณะแพทย์ฯชุดจัดเตรียมสถานที่และตั้งเครื่องมือเดินทางถึงบ้านไร่คาวบอย   
09.00 น.                 คณะแพทย์ฯชุดจัดเตรียมสถานที่ฯ  ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ฯจนแล้วเสร็จ
17.00 น.                 รถบัสโดยสาร 2 ชั้นถึงจุดนัดพบที่บริเวณทางลงสถานีรถไฟฟ้า (BTS) ฝั่งสวนจตุจักร 
19.00 น.                  คณะแพทย์ ฯ ชุดใหญ่ ขึ้นรถบัสโดยสาร   ออกเดินทางและรับประทานอาหารเย็นเป็นข้าวกล่องบนรถ
23.30 น.                 คณะแพทย์ ฯ ชุดใหญ่ เดินทางถึงบ้านพักในบ้านไร่คาวบอย    

วันเสาร์ที่  23  มิถุนายน  2555                
07.00 น.           คณะแพทย์ฯรับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารบ้านไร่คาวบอย 
08.00 – 16.30 น.     ตรวจสุขภาพและรักษาผู้ป่วยทางการแพทย์และการทันตกรรม ณ บริเวณบ้านไร่คาวบอย
09.30 น.                  พิธีเปิดงานโดย นายอำเภอบึงสามพัน
17.00 น.                  คณะแพทย์ฯร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ที่บ้านไร่คาวบอย
16.30 – 18.30 น.     เก็บเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ 
18.30 น.                  รถบรรทุกเครื่องมือออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
19.00 – 23.00 น.     รับประทานอาหารเย็นและร่วมสังสรรค์ที่ ห้องอาหารบ้านไร่คาวบอย
23.00 น.                  พักผ่อนตามอัธยาศัย   

วันอาทิตย์ ที่  24  มิถุนายน  2555               
07.00 – 08.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารห้องอาหารบ้านไร่คาวบอย
08.00 – 11.00 น.     ฝึกขี่ม้า และลองขับรถ ATV ภายในบริเวณบ้านไร่คาวบอย  
12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านตาแป๊ะ 2   แล้วออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.00 น.                  คณะแพทย์ ฯ เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ และลงรถที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า (BTS) ฝั่งตรงข้ามกับสวนจตุจักร 
                               โดยสวัสดิภาพ  

Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 8 TG-BIC 8

Thai-German Dental Congress 2023

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์