หน้าแรก » ข่าวสารทั่วไป » 4-สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย-ร่วมกับ-ธนาคารกรุงเทพ-จัดงานสัมมนา-ลงทุน...มั่งคั่ง-2

สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จัดงานสัมมนา ลงทุน...มั่งคั่ง 2

วันที่ 23/01/2013 เวลา 12:52:25 น.
สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จัดงานสัมมนา "ลงทุน...มั่งคั่ง 2" 
วันที่ 9 ธันวาคม 2554  สถานที่จัดงาน ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ห้องโกมุท ชั้น29 
หัวข้อการสัมมนา 
1.การลงทุนในกองทุนต่างๆ
2.การออมแบบประหยัดภาษี 
วิทยากรโดย  ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร 

กำหนดการ 
9.15 - 10.00 น. ลงทะเบียน 
10.01- 10.10 น. กล่าวเปิดงานสัมมนา 
10.11 - 11.45 น. สัมมนาหัวช้อ "ลงทุน..มั่งคั่ง2" โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร 
11.46 - 12.00 น. การสรุปผลดำเนินงานของสมาคมทันตแพทย์เอกชน 
12.01 น. กล่าวปิดงาน และเชิญรับประทานอาหารกลางวัน

ผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อมาที่สำนักงานสมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย 
โทรศัพท์ 02-2777446 , 089-4492342

รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน  ฟรี!!!!!ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 สมาคมทันตแพทย์เอกชนไทย ขอเปลี่ยนแปลงเวลาในกำหนดการบรรยายเป็นดังนี้

                  งานสัมมนา"ลงทุน...มั่งคั่ง2"
 
                    วันที่ 9 ธันวาคม 2554
 
                  เวลา 8.30 - 13.00 น.
 
      สถานที่จัดงาน ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ สีลม ห้องโกมุท ชั้น29
  
 
            กำหนดการ
 
8.30 - 9.30 น. ลงทะเบียน
 
9.31 - 9.35 น. กล่าวเปิดงานสัมมนา
 
9.36 - 11.00 น. สัมมนาหัวข้อ "ลงทุน...มั่งคั่ง2" 
                       หัวข้อการสัมมนา 1.การลงทุนในกองทุนต่างๆ
 
                                           2.การออมแบบประหยัดภาษี
                       โดย ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
 
11.01 - 11.30 น. การสรุปผลดำเนินงานของสมาคมทันตแพทย์เอกชน
 
11.31 กล่าวปิดงาน และเชิญรับประทานอาหารกลางวัน
Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 8 TG-BIC 8

Thai-German Dental Congress 2023

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์