หน้าแรก » ข่าวสารทั่วไป » 3-กำหนดการหน่วยแพทย์และทันตแพทย์-ครั้งที่-2-2554-จ.ประจวบคีรีขันธ์--วันที่-4มิ.ย54

กำหนดการหน่วยแพทย์และทันตแพทย์ ครั้งที่ 2-2554 จ.ประจวบคีรีขันธ์ -วันที่ 4มิ.ย54

วันที่ 23/01/2013 เวลา 12:51:24 น.
กำหนดการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2554

ณ  โรงเรียนทับสะแกวิทยา  ตำบลนาหูกวาง  อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวันเสาร์ที่  4 มิถุนายน 2554     

เวลา  08.00 – 16.30 น.

วันพฤหัสบดีที่  2  มิถุนายน  2554
22.00 น.                รถบรรทุกหกล้อที่ใช้เป็นยานพาหนะขนอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัญฑ์ออกเดินทาง
22.00 น.                คณะแพทย์ฯชุดจัดเตรียมสถานที่และตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์และทันตกรรม
                              ออกเดินทางโดยรถตู้

วันศุกร์ที่  3  มิถุนายน  2554
02.30 น.                 คณะแพทย์ฯชุดจัดเตรียมสถานที่และตั้งเครื่องมือเดินทางถึงและเข้าพักที่ ศาลาไทย บีช รีสอร์ท 
                               หาดบ้านกรูด ตำบลธงชัย  อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
04.00 น.                 รถบรรทุกหกล้อเดินทางถึงโรงเรียนทับสะแกวิทยา
09.00  น.                คณะแพทย์ฯชุดจัดเตรียมสถานที่และตั้งเครื่องมือเดินทางโดยรถตู้โดยสารถึงโรงเรียน
                               ทับสะแกวิทยา ดำเนินการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ฯจนแล้วเสร็จ
19.00 น.                 รถบัสโดยสาร 2 ชั้น 2 คัน  ถึงจุดนัดพบที่ในวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ฝั่งด้านหน้าห้องอาหาร  
                               Side Walk  Café  Rachadamnoen  ( เดิมเป็นห้องอาหารวิจิตร )  
20.00 น.   คณะแพทย์ ฯ พร้อมกันขึ้นรถบัสโดยสาร   ออกเดินทางและรับประทานอาหารเย็นเป็นข้าวกล่องบนรถ

วันเสาร์ที่  4  มิถุนายน  2554   
             
03.00 น.                 คณะแพทย์ฯ เดินทางถึงและเข้าพักที่ ศาลาไทย บีช รีสอร์ท  
06.00 น.           คณะแพทย์ฯรับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารศาลาไทย บีช รีสอร์ท 
07.30 น.      คณะแพทย์ฯเดินทางถึงโรงเรียนทับสะแกวิทยา
08.00 – 16.30 น.     ตรวจสุขภาพและรักษาผู้ป่วยทางการแพทย์และการทันตกรรม
09.30 น.                  พิธีเปิดงานโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
16.30 – 18.30 น.     เก็บเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ และเดินทางกลับที่พักที่ศาลาไทย บีช รีสอร์ท
17.00 น.                  คณะแพทย์ฯร่วมกันทำบุญถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ที่วัดเขาบ้านกลาง 
                                (ตั้งอยู่ติดโรงเรียนทับสะแกวิทยา)
18.30 น.                  รถบรรทุกเครื่องมือออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
19.00 – 22.30 น.     รับประทานอาหารเย็นและร่วมสังสรรค์ที่ ห้องอาหารศาลาไทย บีช รีสอร์ท
22.30 น.                  พักผ่อนตามอัธยาศัย
    
วันอาทิตย์ ที่   5  มิถุนายน  2554                
06.30 – 08.00 น.     รับประทานอาหารเช้าที่ ห้องอาหารศาลาไทย บีช รีสอร์ท
08.00 – 11.00 น.     พักผ่อนและชมความงามของหาดบ้านกรูด
12.00 – 14.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน  ซื้อของฝากและของที่ระลึก
19.00 น.                  คณะแพทย์ ฯ เดินทางถึง กรุงเทพ ฯ และลงรถที่วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
                               โดยสวัสดิภาพ 
Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 8 TG-BIC 8

Thai-German Dental Congress 2023

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์