หน้าแรก » ข่าวสารทั่วไป » 17-ศึกษาดูงาน-ณ-สำนักงาน-ทำ-Workshop--ณ-สำนักงาน-บริษัท-แอคคอร์ด-คอร์ปอเรชั่น-14-15-กย.63

ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ทำ Workshop ณ สำนักงาน บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น 14-15 กย.63

วันที่ 02/12/2020 เวลา 10:01:17 น.
14-15 กย.63 ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ โดย ผศ.ดร.ทพ. ชัยมงคล  เปี่ยมพริ้ง ผู้อำนวยการหลักสูตร นำคณะทันตแพทย์หลักสูตร " Intensive Course In Digital And Esthetic Restorations " (IC-DE)  ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ทำ Workshop  ณ สำนักงาน บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น 
ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
 Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 8 TG-BIC 8

Thai-German Dental Congress 2023

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์