หน้าแรก » ข่าวสารทั่วไป » 16-Workshop-ศึกษาดูงาน-ณ-สำนักงาน-เดนท์สพลาย-ซิโรน่า-(ประเทศไทย)

Workshop ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน เดนท์สพลาย ซิโรน่า (ประเทศไทย)

วันที่ 23/11/2020 เวลา 14:57:27 น.
23-24 สค.63 ทางสมาคมฯ นำคณะทันตแพทย์หลักสูตร " Intensive Course In Digital And Esthetic Restorations " (IC-DE) Workshop ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน เดนท์สพลาย ซิโรน่า (ประเทศไทย)
ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณ บจก เดนท์สพลาย ซิโรน่า (ประเทศไทย) มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
 
วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์