หน้าแรก » ข่าวสารทั่วไป » 15-สมาคมฯ-ได้จัดพิธีปิดหลักสูตรและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับทันตแพทย์-TG-BIC-3

สมาคมฯ ได้จัดพิธีปิดหลักสูตรและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับทันตแพทย์ TG-BIC 3

วันที่ 23/11/2020 เวลา 10:50:56 น.
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 กค.63 ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้จัดพิธีปิดหลักสูตรและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับทันตแพทย์ TG-BIC 3 ขอแสดงความยินดีด้วยนะค่ะที่ตั้งใจเรียนกันอย่างเต็มที่ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา
ขอขอบคุณท่านคณาจารย์ Speaker Instructor ทุกท่าน ทุก Station และบริษัท ออสเทมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เดนท์สพลาย ซิโรน่า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทันตสยาม จำกัด และบริษัท สตรอแมนน์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนกันอย่างเต็มที่
และขอขอบคุณบริษัทผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมรากเทียมและผลิตภัณฑ์ทันตกรรมทุกๆ บริษัท ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ทางสมาคมฯ หวังว่าคงได้รับความช่วยเหลือ และความอนุเคราะห์จากทุกท่าน ทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ต่อไปนะค่ะ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย


Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 8 TG-BIC 8

Thai-German Dental Congress 2023

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์