หน้าแรก » ข่าวสารทั่วไป » 12-การศึกษาและดูงานของหลักสูตร-Thai-–-German-Basic-Implantology-Course-รุ่นที่-4-(TG-BIC-4)-ณ-จังหวัดเชียงใหม่-ในช่วงวันที่-2-–-4-พ.ย.62

การศึกษาและดูงานของหลักสูตร Thai – German Basic Implantology Course รุ่นที่ 4 (TG-BIC 4) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงวันที่ 2 – 4 พ.ย.62

วันที่ 02/11/2019 เวลา 00:00:00 น.

เพิ่งผ่านไปอย่างรวดเร็วกับการศึกษาและดูงานของหลักสูตร Thai – German Basic Implantology Course รุ่นที่ 4 (TG-BIC 4) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงวันที่ 2 – 4 พ.ย.62 นี้

โดยในวันแรก คือวันเสาร์ที่ 2 พ.ย.62 ได้ทำการบรรยายในเรื่อง Basic Principle in Implantology โดยท่าน ผศ.ทพ. ทองนารถ คำใจ ท่านคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ณ Grand Dent Dental Center

หลังจากนั้นในช่วงเย็นได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ทองนารถ ในการเยี่ยมชม Gallery ของท่านพร้อมรับประทานอาหารเย็นด้วยความสุขทุกคน ต้องขอบคุณท่าน อจ.ทองนารถ และทีมงานทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 8 TG-BIC 8

Thai-German Dental Congress 2023

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์