หน้าแรก » ข่าวสารทั่วไป » 10-ศึกษาดูงาน-ณ-Daegu-ประเทศเกาหลี-ระหว่างวันที่-1-8-ธันวาคม-2561-ในหัวข้อ--Computer-Guided-Implant-Surgery-With-R2Gate-by-MEGAGEN-

ศึกษาดูงาน ณ Daegu ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2561 ในหัวข้อ "Computer Guided Implant Surgery With R2Gate by MEGAGEN"

วันที่ 08/12/2018 เวลา 00:00:00 น.
สมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติจาก บจก. ทันตสยาม พาคณะศึกษาดูงาน ณ Daegu ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 1-8 ธันวาคม 2561 ในหัวข้อ "Computer Guided Implant Surgery With R2Gate by MEGAGEN"

Thai-German Basic To Advance Implantology Course รุ่นที่ 10

งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งประเทศไทย

รับสมัครทันตแพทย์

Thai-German Basic Implantology Course รุ่นที่ 8 TG-BIC 8

Thai-German Dental Congress 2023

วิดีโอกิจกรรมงานสมาคมฯ

วารสารสมาคมทันตแพทย์